ფრანკლინის კლუბი: კურსები

DCFTA - ევროკავშირთან სავაჭრო შეთანხმება და მისი გამოყენება

ავტორი გიორგი ჩიტაძე, ირაკლი წიქორიძე
ნოე 2021 — დეკ 2021

ორას ზღვას შუა - საერთაშორისო ურთიერთობები 1

ავტორი გია ჯაფარიძე
ნოე 2021 — დეკ 2021

ორას ზღვას შუა - საერთაშორისო ურთიერთობები 2

ავტორი გია ჯაფარიძე
ნოე 2021 — დეკ 2021

პოლიტიკა 1 - იდიოტიდან პოლიტიკურ ცხოველამდე

ავტორი გია ჯაფარიძე
ნოე 2021 — დეკ 2021

პოლიტიკა 2 - იდიოტიდან პოლიტიკურ ცხოველამდე

ავტორი გია ჯაფარიძე
ნოე 2021 — დეკ 2021

შესავალი ფინანსებში

ავტორი სალომე კვარაცხელია
ნოე 2021 — დეკ 2021

ციფრული პროექტების მართვის პრაქტიკული კურსი

ავტორი საბა ჯაჯანიძე
დეკ 2021 — თებ 2022

Introduction to Political Ideologies

ავტორი რეზი თოფურია
ნოე 2021 — დეკ 2021