ფრანკლინის კლუბი: ციფრული პროექტების მართვის პრაქტიკული კურსი

ციფრული პროექტების მართვის პრაქტიკული კურსი

ავტორი: საბა ჯაჯანიძე
ლექტორებისაბა ჯაჯანიძე
ხანგრძლივობა8 კვირა, 32 საათი კლასში
როდისდეკ 2021 — თებ 2022
სადსაქართველოს უნივერსიტეტი

ჩარიცხვა

დარჩენილი ადგილი 30 (30-დან)
ფასი 200 ლარი

კურსის დეტალები

ვისთვისაა
კურსი განკუთვნილია ციფრული პროექტების მართვით დაინტერესებული ადამიანებისთვის

როგორ ისწავლება
კურსის მიზანია ციფრული პროექტების განვითარებით დაინტერესებულ ადამიანებს გააცნოს ასეთი ტიპის პროექტების მართვის ეტაპები და სპეციფიკა და დაეხმაროს მათ საჭირო უნარების გამომუშავებაში. გარდა ციფრული პროექტების მართვისთვის აუცილებელი თეორიული და პრაქტიკული ნაწილებისა, კურსი მოიცავს მოდულებს ასეთი ტიპის პროექტების მართვისთვის აუცილებელ ინტერდისციპლინარული ცოდნისა და პრაქტიკების შესახებ.

რას იღებთ
- პროექტის მართვის საფუძვლებს - პროექტების ტიპებს - პროექტის მართვის თანამედროვე მეთოდოლოგიებს - პროექტის მართვის თანამედროვე ინსტრუმენტებს და მათი გამოყენების საუკეთესო პრაქტიკებს - დიზაინის პრინციპებსა და პროტოტიპის მომზადებისთვის საჭირო ინსტრუმენტებს - სამიზნე მომხმარებლების ანალიზის ინსტრუმენტებს - სწავლისა და პროდუქტიულობის გაზრდის მეთოდებს - ბიზნეს პროცესების ანალიტიკას და შესაბამის ინსტრუმენტებს - თანამედროვე ტექნოლოგიებსა და პროგრამირების საფუძვლებს - მარტივი ვებგვერდების აწყობას - ჯგუფური ბრეინშტორმინგისა და დისკუსიების ინსტრუმენტებს - კომუნიკაციების მართვას - ორგანიზაციის მოდელს, ბიზნესის საფუძვლებსა და მეწარმეობის პრინციპებს - მარკეტინგისა და ბრენდინგის საფუძვლებს - ფინანსირების მოძიების გზებსა და საპროექტო განაცხადის შედგენას - ციფრული პროექტის მართვას

დღე თემა/აქტივობა დავალება
1 ლექცია პროექტის განსაზღვრება და მეთოდოლოგიები
- რა არის პროექტი
- რა არის ციფრული პროექტი
- პროექტის მართვის მეთოდოლოგიები
- Waterfall
- Agile
- Hybrid
- Scrum
- პროექტების მართვის სამკუთხედი
- რა არის პროექტის მართვა
- პროექტების მართვის ეტაპები
- პროექტის მართვის ეტაპები
- პროექტების მენეჯერი
- შემზღუდველი ფაქტორები
1 სემინარი ინოვაციის პროცესის დაგეგმვის ეტაპები
- შესაძლებლობებისა და გამოწვევების ანალიზი
- იდეების გენერაცია
- განვითარება და ტესტირება
- განვითარების დეტალური გეგმა
- განხორციელება
- ზრდა, მასშტაბირება და გავრცელება
- სისტემების ცვლილება
ინოვაციის პროცესის ანალიზის განზომილებები
- აუცილებელი უნარები
- აქტივობები და ინსტრუმენტები
- რისკები და რისკებთან გამკლავება
- ფინანსირება და ფინანსირების ტიპები
- მტკიცებულებები
- მიზნები
2 ლექცია პროდუქტიულობა
- პროდუქტიულობის სტრუქტურა
- პროდუქტიულობის განტოლება
- მითები: დრო, მოტივაცია, ბევრი რამის ერთდოულად კეთება
- პარეტოს პრინციპი და პარკინსონის კანონი
- ჩვევების ძალა
- ხალისის ძალა
2 სემინარი პერსონები - მომხმარებლის ანალიზი
- სამიზნე ჯგუფები
- პერსონის აღწერა
- ინტერესები
- პერსონალობა
- უნარები
- ოცნებები
- სოციალური გარემო / კონტექსტი
- 3 მიზეზი თუ რატომ ვაინტერესებთ
- 3 მიზეზი თუ რატომ არ ვაინტერესებთ
3 ლექცია სწავლისა და განვითარების მართვა
- სასწავლო რუკა
- სხვებთან ერთად სწავლა
- სწორი დროის შერჩევა
- დროის შეზღუდვები
- ყურადღების გაფანტვის თავიდან აცილება / ფოკუსირება
- უნარების გამომუშავები სამი ეტაპი / დანინგ-კრუგერის ეფექტი
- კანბანის დაფა
3 სემინარი ინსტრუმენტების გარჩევა
- Miro
- Figma
- Powerpoint, Google slides
4 ლექცია ციფრული პროექტების განვითარების ეტაპები
- ინიცირება
- ტექნიკური დავალება
- UX/UI პროტოტიპი
- დაგეგმვა
- გუნდის ფორმირება
- ბიუჯეტი და დეტალური სამოქმედო გეგმა
- ინიცირება
- ადამიანებისა და პროცესების მართვა
- კომუნიკაციის მართვა
- პროექტის შედეგები და ინდიკატორები
- გაშვება
- ტესტირება
- ონლაინ გასვლა
- მხარდაჭერა
- ანალიტიკა
- განვითარება
4 სემინარი ინსტრუმენტების გარჩევა
- Google docs, Sheets, Slides
- Trello
- Asana
- Jira, Azzure
5 ლექცია ინიცირება: UX/UI პროტოტიპი და ტექნიკური დავალება
- ვიზუალური პროტოტიპირება
- ციფრული პროდუქტის სტრუქტურა
- დიაგრამების შექმნა
- ტექნიკური დავალების ნაწილები
- პირველადი ფინანსური შეფასება
5 სემინარი ანალიტიკა და ინფორმაციის მოძიება
- როგორ გამოვიყენოთ საძიებო სისტემა
- სად ვეძებოთ ინფორმაცია
- რა არის საუკეთესო პრაქტიკების კვლევა
- ინფორმაციის შეჯამება და რეპრეზენტაცია
6 ლექცია დაგეგმვა
- გუნდის ფორმირება
- ბიუჯეტი და დეტალური სამოქმედო გეგმა
- პროექტის გაკეთების გზები
- პროექტის მასშტაბის შეფასება
6 სემინარი დამხმარე ინსტრუმენტების გარჩევა
- Slack
- Discord
- ჩეთები და ჯგუფები
- Google Sheets და პროექტის მიმდინარეობის კონტროლი
- Google Drive და პროექტის ინფორმაციის მართვა
7 ლექცია თანამედროვე ტექნოლოგიები (1)
- დესკტოპ და ვებ აპლიკაციები
- მობილური აპლიკაციები
- პროგრამირება და პროგრამირების ენები
- ფრონტენდ და ბექენდ პროგრამირება
- პროგრამირებისა და ორგანიზაციული მართვის მსგავსებები და განსხვავებები
- მარტივად გამოსაყენებელი პლატფორმები
7 სემინარი მარტივი ვებგვერდის აწყობა და გრაფიკული დიზაინის ინსტრუმენტები
- Google sites
- Wix
- Canva
- copy.ai
- Colormind/colorspace
- Google slides
- Flaticon
- Freepik
8 შუალედური პროექტი პროექტის ვებგვერდის გაკეთება და გაშვება
9 ლექცია ინიცირება (1)
- ადამიანებისა და პროცესების მართვა
- პროცესის განმარტება, ვიზუალური რეპრეზენტაცია და დოკუმენტირება
- როლები, ფუნქციები და პერფორმანსის სისტემა
- პროცესების ურთიერთმიმართება და დაკავშირება
9 სემინარი ჯგუფური ბრეინშტორმინგი
- მოაზროვნე ქუდები
- სამუშაო ჯგუფებში გადანაწილება
- ჯგუფური დისკუსია განსახორციელებელი პროექტების შესახებ
10 ლექცია ინიცირება (2)
- კომუნიკაციის მართვა
- კომუნიკაციის პროცესის მოდელი
- კომუნიკაციის დაგეგმვა, ფუნქციების გამოყოფა და მართვა
- ეფექტური კომუნიკაცია
- პროექტის შედეგები და ინდიკატორები
- ინდიკატორების ტიპები
- ინდიკატორების შერჩევა
10 სემინარი ჯგუფური პროექტი
- UX/UI პროტოტიპი
11 ლექცია გაშვება და მხარდაჭერა
- გაშვება
- ტესტირება
- დეფექტების აღმოჩენა და გამოსწორება
- ონლაინ გასვლა
- დომენი
- ჰოსტინგი
- იმეილი
- მხარდაჭერა
- ანალიტიკა
- Google Analytics
- მხარდაჭერის საჭიროება
- განვითარება
- მომხმარებლების შესწავლა, მოსმენა, სისტემის ანალიზი და რეკომენდაციები
11 სემინარი ჯგუფური პროექტი
- ტექნიკური დავალება
12 ლექცია კომუნიკაცია
- მარკეტინგის საფუძვლები
- სამიზნე ჯგუფების განსაზღვრება
- კომუნიკაციის მიზნები და გეგმა
- საკომუნიკაციო არხები და მესიჯები
- ბრენდი და ბრენდინგის პროცესი
12 სემინარი ჯგუფური პროექტი
- პროექტის ბიუჯეტი და დეტალური სამოქმედო გეგმა
13 ლექცია მეწარმეობა
- რა არის ორგანიზაცია, მეწარმეობა
- სამეწარმეო უნარები, თვისებები, ინსტრუმენტები
- ბაზარი, სტარტაპი
- მომხმარებელთა შეცნობა, მინიმალური პრაქტიკული პროდუქტი (MVP)
- ფასეული შეთავაზების ფორმირება
13 სემინარი ჯგუფური პროექტი
- პროექტის მართვის მეთოდი და ტექნოლოგიები
14 ლექცია თანამედროვე ტექნოლოგიები (2)
- ინტერნეტიდან ბლოკჩეინამდე
- ხელოვნური ინტელექტი და მომავლის ტექნოლოგიები
- რა არის ვები?
- ჩეტბოტები და ნარატივ დიზაინი
- როგორ ფიქრობენ პროგრამისტები?
14 სემინარი ჯგუფური პროექტი
- გაშვება
- ტესტირება
- ონლაინ გასვლა
15 ლექცია ფინანსირების მოძიება
- გრანტები
- პარტნიორები
- შემოწირულობები
- საპროექტო განაცხადის შედგენა
- ბიზნესის მოდელირება
15 სემინარი ჯგუფური პროექტი
- მხარდაჭერა
- ანალიტიკა
- განვითარება
16 დასკვნითი პროექტი დასკვნითი პრეზენტაციები
გამოგვყევით სოცქსელებში...
© 2021, ფრანკლინის კლუბი, თბილისი