რეზი თოფურია
პოლიტიკური იდეოლოგიების ლექტორი
დავით მუმლაძე
პოლიტიკური იდეოლოგიების ლექტორი
ალექსანდრე ზიბზიბაძე
დებატების და ეკონომიკის ლექტორი
შოთა ჯიმშერაშვილი
ეკონომიკის ლექტორი
ალექსანდრე შარაშენიძე
ეკონომიკის ლექტორი
თორნიკე სურგულაძე
ეკონომიკის ლექტორი
გია ჯაფარიძე
საერთაშორისო ურთიერთობების და პოლიტიკის ლექტორი
გიორგი ჯავახიშვილი
საერთაშორისო ურთიერთობების და პოლიტიკის ლექტორი
მარი კაპანაძე
ადამიანის უფლებების და სამართალის ლექტორი
შოთა ქობალია
ადამიანის უფლებების და სამართლის ლექტორი
დავით კლდიაშვილი
ადამიანის უფლებების და სამართლის ლექტორი
ვასილ ჟიჟიაშვილი
ადამიანის უფლებების და სამართლის ლექტორი
გიორგი ანდრონიკაშვილი
დებატების და პოლიტიკის ლექტორი
ვატო ჯავახიშვილი
დებატების ლექტორი
პავლე ჭყოიძე
ბიზნესის მიმართულების ლექტორი
ლევან ქუმსიშვილი
ბიზნესის მიმართულების ლექტორი