რეზი თოფურია
პოლიტიკური იდეოლოგიების ლექტორი
ალექსანდრე ზიბზიბაძე
დებატების და ეკონომიკის ლექტორი
გია ჯაფარიძე
საერთაშორისო ურთიერთობების და პოლიტიკის ლექტორი
მარი კაპანაძე
ადამიანის უფლებების და სამართალის ლექტორი
ალექსანდრე შარაშენიძე
ეკონომიკის ლექტორი
პავლე ჭყოიძე
ბიზნესის მიმართულების ლექტორი
გიორგი ანდრონიკაშვილი
დებატების და პოლიტიკის ლექტორი
შოთა ქობალია
ადამიანის უფლებების და სამართლის ლექტორი
შოთა ჯიმშერაშვილი
ეკონომიკის ლექტორი
დავით მუმლაძე
პოლიტიკური იდეოლოგიების ლექტორი
დავით კლდიაშვილი
ადამიანის უფლებების და სამართლის ლექტორი
ვასილ ჟიჟიაშვილი
ადამიანის უფლებების და სამართლის ლექტორი
ლევან ქუმსიშვილი
ბიზნესის მიმართულების ლექტორი
ქეთევან სიგუა
ბიზნესის მიმართულების ლექტორი
ვატო ჯავახიშვილი
დებატების ლექტორი