ფრანკლინის კლუბი:

571 002 733
[email protected]

Are not registered yet? Sign up

To confirm your registration, please check your email for a message from us with further details.

ბორდი

ფრანკლინის კლუბის საბჭო არის მმართველი ადმინისტრაციული ორგანო, რომლის წევრებს ირჩევენ და ირჩევენ კლუბის დამფუძნებლები. იგი შედგება როგორც აღმასრულებელი, ასევე არააღმასრულებელი წევრებისაგან. საბჭო ზედამხედველობს კლუბის აღმასრულებელ მენეჯმენტს და განსაზღვრავს კლუბის სტრატეგიულ მიმართულებას.

გუნდი

მრჩეველთა საბჭო

ფრანკლინის კლუბის მრჩეველთა საბჭო შედგება სხვადასხვა სფეროს წარმატებული პროფესიონალებისგან, რომლებიც აღმასრულებელ გუნდთან კონსულტაციით ეხმარებიან კლუბის განვითარებას.