სანდრო თარხან-მოურავი
ბორდის თავმჯდომარე
გიორგი გოგოლაძე
აღმასრულებელი დირექტორი
რეზი თოფურია
აკადემიური დირექტორი
ალექსანდრე ზიბზიბაძე
დონორებთან ურთიერთობის უფროსი
ალექსანდრა შალიბაშვილი
კვლევის უფროსი
პავლე ჭყოიძე
ბიზნესთან ურთიერთობის უფროსი
ვატო ჯავახიშვილი
ტრენინგ ცენტრის მენეჯერი
სალომე მათიაშვილი
აკადემიის მენეჯერი
ალექსანდრე შარაშენიძე
ეკონომიკის მრჩეველი
საბა ჯაჯანიძე
მენეჯმენტის მრჩეველი
მარი კაპანაძე
სამართლის მრჩეველი
დიმიტრი სანაია
მედიის მრჩეველი
დავით კლდიაშვილი
სამართლის მრჩეველი
თაკო ჟიჟილაშვილი
სოციალური მედიის მენეჯერი