ფრანკლინის კლუბი: ფრანკლინის აკადემია

ფრანკლინის აკადემია

კურსზე რეგისტრაციისთვის გთხოვთ შეხვიდეთ სისტემაში

შესვლა

თებერვლის ნაკადი

კურსის დეტალები

ლექტორები ალექსანდრე ზიბზიბაძე, რეზი თოფურია, გია ჯაფარიძე, მარი კაპანაძე, პავლე ჭყოიძე, გიორგი ანდრონიკაშვილი, შოთა ქობალია, შოთა ჯიმშერაშვილი, დავით მუმლაძე
ხანგრძლივობა None, 32 საათი კლასში
როდის თებ 2023 — თებ 2023
სად

საქართველოს უნივერსიტეტი

ჩარიცხვა

დარჩენილი ადგილი 150 (150-დან)
ფასი (ერთთვიანი კურსის საფასურია 100 ლარი, თუმცა, თუ თქვენ ხართ მე-10 , მე-11 ან მე-12 კლასის მოსწავლე, მაშინ თქვენ მიიღებთ ფრანკლინის სტიპენდიას, რომელიც მთლიანად დაფარავს სწავლის ხარჯებს.)
ვისთვისაა

IX-XII კლასის სკოლის მოსწავლეები

როგორ ისწავლება

კურსის დროს გამოყენებული იქნება კომბინირებული მეთოდები, რომლებიც მოიცავს ინტერაქციულ ლექციებს, დისკუსიებს, დებატებსა და სიმულაციებს. 

რას იღებთ

ფრანკლინის აკადემიის 101 მოდული ფარავს ექვს საგანს ოთხი კვირის განმავლობაში. თითოეული საგნის ფარგლებში სტუდენტები მიიღებენ ამომწურავ ცოდნას. თეორიული ცოდნის უკეთ ასათვისებლად აკადემია ითვალისწინებს პრაქტიკულ მოდულებსაც. ფრანკლინის აკადემიის დასასრულს ყველა მონაწილეს გადაეცემა ორენოვანი სერთიფიკატი, ხოლო საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეები საჩუქრდებიან წამახალისებელი პრიზებით.

ფრანკლინის აკადემია ფრანკლინის კლუბის მიერ შემუშავებული ოთხკვირიანი პროგრამაა, ლექციები ტარდება შაბათ-კვირას და მათ უძღვებიან ფრანკლინის კლუბის თანამშრომლები და საქართველოს უნივერსიტეტის ლექტორები. ჩვენი პროგრამა ითვალისწინებს მოსწავლეების მაქსიმალურ ჩართულობას; ლექციებზე მიღებულ ცოდნას მონაწილეები სემინარებზე პრაქტიკაში იყენებენ სხვადასხვა სახის აკადემიურ დებატებსა და სიმულაციებზე. კურსის ფარგლებში ეწყობა სასწავლო-შემეცნებითი გასვლები საქართველოს სახელმწიფო და არასამთავრობო დაწესებულებებში.