ფრანკლინის კლუბი:

ალექსანდრე ფასიეშვილი საუბრობს ფრანკლინის კლუბის პროექტ ,,Linda Whetstone Tbilisi Policy Network"-ის შესახებ.

ალექსანდრე ფასიეშვილი - ფრანკლინის თავისუფლების მცველი, საუბრობს ფრანკლინის კლუბის პროექტ ,,Linda Whetstone Tbilisi Policy Network"-ის შესახებ.