ფრანკლინის კლუბი:

დეა ბარაბაძე საუბრობს ფრანკლინის კლუბის პროექტ ,,Linda Whetstone Tbilisi Policy Network"-ის შესახებ.

დეა ბარაბაძე - ფრანკლინის თავისუფლების მცველი, საუბრობს ფრანკლინის კლუბის პროექტ ,,Linda Whetstone Tbilisi Policy Network"-ის შესახებ.