ფრანკლინის კლუბი:

მარიამ კილასონია საუბრობს ფრანკლინის კლუბის პროექტ ,,Linda Whetstone Tbilisi Policy Network"-ის შესახებ.

მარიამ კილასონია - ფრანკლინის თავისუფლების მცველი, საუბრობს ფრანკლინის კლუბის პროექტ ,,Linda Whetstone Tbilisi Policy Network"-ის შესახებ.