ფრანკლინის კლუბი:

ქეთევან გელაშვილი საუბრობს ფრანკლინის კლუბის პროექტ ,,Linda Whetstone Tbilisi Policy Network"-ის შესახებ.

ქეთევან გელაშვილი - ფრანკლინის თავისუფლების მცველი, საუბრობს ფრანკლინის კლუბის პროექტ ,,Linda Whetstone Tbilisi Policy Network"-ის შესახებ.