ფრანკლინის კლუბი:

ალექსანდრე ზიბზიბაძე საუბრობს ფრანკლინის კლუბის პროექტ ,,Linda Whetstone Tbilisi Policy Network"-ის შესახებ.

ალექსანდრე ზიბზიბაძე - ფრანკლინის კლუბის თანადამფუძნებელი, საუბრობს ფრანკლინის კლუბის პროექტ ,,Linda Whetstone Tbilisi Policy Network"-ის შესახებ.