ფრანკლინის კლუბი:

სანდრო ჯოხაძე საუბრობს ფრანკლინის კლუბის პროექტ ,,Linda Whetstone Tbilisi Policy Network"-ის შესახებ.

სანდრო ჯოხაძე - ფრანკლინის კლუბის კურსდამთავრებული, საუბრობს ფრანკლინის კლუბის პროექტ ,,Linda Whetstone Tbilisi Policy Network"-ის შესახებ.