ფრანკლინის კლუბი:

კონსტანტინე თოფურია საუბრობს ფრანკლინის კლუბის პროექტ ,,Linda Whetstone Tbilisi Policy Network"-ის შესახებ.

კონსტანტინე თოფურია - საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი, საუბრობს ფრანკლინის კლუბის პროექტ ,,Linda Whetstone Tbilisi Policy Network"-ის შესახებ.