ფრანკლინის კლუბი:

ნატალია ჭამიაშვილი საუბრობს ფრანკლინის კლუბის პროექტ ,,Linda Whetstone Tbilisi Policy Network"-ის შესახებ.

ნატალია ჭამიაშვილი - ,,Linda Whetstone Tbilisi Policy Network" - ის მენტორი, საუბრობს პროექტის შესახებ.