ფრანკლინის კლუბი:

რეზი თოფურია საუბრობს ფრანკლინის კლუბის პროექტ ,,Linda Whetstone Tbilisi Policy Network"-ის შესახებ.

რეზი თოფურია - ფრანკლინის კლუბის თანადამფუძნებელი, საუბრობს ფრანკლინის კლუბის პროექტ ,,Linda Whetstone Tbilisi Policy Network"-ის შესახებ.