დავით კლდიაშვილი
ბორდის თავჯდომარე
საბა ჯაჯანიძე
ბორდის წევრი
მარი კაპანაძე
ბორდის წევრი
ანა ხურციძე
ბორდის წევრი
ალექსანდრე შარაშენიძე
ბორდის წევრი